Produkter

Alle båtfolk har en erfaring med lukt fra toaletter, særlig i havn. Ubehagelig lukt dannes når næringsrikt saltvann starter en dårlig nedbrytning av innhold i tanken, og resultatet er en kraftig lukt som vanskelig lar seg døyve av vanlig tilgjengelige midler.